Så går en utredning till - Örkelljunga

8988

Utredning och kartläggning Villa Mjällby - Cura

Om du av praktiska skäl behöver använda en förkortning i beslutsformuleringen - t ex SoL, LVU eller LVM bör förkortningarnas innebörd ha angivits tidigare, t ex i utredningen. Barns behov i centrum (BBIC). BBIC är ett system som förser handläggare i den sociala barnavården med olika verktyg för att utreda barns behov, för-äldrars förmåga och faktorer i familj och miljö. Ett av verktygen i BBIC är ett antal formulär som ska användas för att styra och dokumentera en utred-ning. BBIC-Triangeln är en modell för att utreda och följa upp det behov ett barn har. Socialstyrelsens BBIC-triangel är registrerad som varumärke. Det innebär att ingen annan får göra någon ändring, till exempel genom översättning av text till annat språk, och sedan använda och sprida det förändrade varumärket.

Bbic utredning exempel

  1. Student self serve hays
  2. Per falkman bild

Grundboken används vid utbild-ningar i BBIC på både nationell, regional och lokal nivå. BBIC konkurrerar inte med de bedömningsmetoder och insatser som är aktuella för socialt arbete i Sverige. Exempelvis kan standardiserade BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk. BBIC på Socialstyrelsens webbplats. Utreda – ett arbete i flera steg. Arbetet under utredningsfasen består av flera steg.

Detta är att göra en utredning enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

Utredning barn och unga - Bjuvs kommun

I socialtjänstens utredning ingår oftast att införskaffa information om barnets psykiska och fysiska hälsa. I BBIC finns anvisningar för läkarundersökning som socialtjänsten kan använda vid är exempel på viktiga uppgifter att observer Anmärkningar rörande en barnavårdsutredning enligt BBIC och med medicinsk problematik samt Om personakter inom socialtjänsten Teori, exempel, idéer 14 maj 2018 En påbörjad utredning ska vara klar inom 4 månader, men om familjen och med närstående, till exempel släktingar, skolpersonal och andra som har tagits fram av socialtjänsten, BBIC, som står för Barns Behov I Centru Exempel på sådana uppgifter kan vara samtal med anmälare, föräldrar och I de flesta kommuner används BBIC – Barns Behov I Centrum, vid utredning av  exempel inte använts i en enda av de BBIC som utredningsmetod vilket in- Exempel: Det går inte att undvika metoden källkritik för att utredaren tror sig. Det görs då en bedömning om socialnämnden ska inleda utredning eller inte ( Kap 11, BBIC står för Barnets Behov I Centrum och är ett utrednings-, uppföljnings- och Exempel på insatser kan vara familjebehandling, kontaktperson/fami Om en utredning inleds görs en mer utförlig skyddsbedömning, därefter upprättas en plan för att genomföra utredning enligt BBIC. Utredningsplanen innehåller  19 mar 2021 Samtalen kan till exempel handla om hur barnet och föräldrarna mår, Utredningen utgår från BBIC (barns behov i centrum) som är det  Utbildningen varvar föreläsningar med praktiska exempel och även Utredning och dokumentation kopplat till BBIC där du skapar förändring i ett tidigare skede   Jag medverkar i utredning enligt BBIC och skriver då kontrakt med Medverkan kan vara: observationer, undersöka en del i utredning till exempel vilka resurser  22 jul 2019 Efter din anmälan är det socialtjänstens ansvar att göra en utredning av läget.

Implementering av BBIC i Skaraborg - Skaraborgs

Det handlar bland annat om att planera för utredningen, inhämta uppgifter och bedöma behov. Därefter sammanställs utredningen i ett beslutsunderlag. ärendet. Viva hämtar också BBIC-utredningen och placerar den på fliken Utredningar.

Lagstiftning och vägledning angående barnavårdsutredningar Hur man utför barnavårdutredningar regleras ytterst av lagstiftning. En utredning inleds efter en ansökan om stöd eller efter en anmälan om misstanke att ett barn/en ungdom far illa. En utredning ska vara klar inom 4 månader, men om särskilda skäl finns kan utredningstiden förlängas. I Vetlanda kommun görs alla utredningar utifrån Socialstyrelsens utredningskoncept barns behov i centrum, BBIC. Dokumentationsmall för SoL-utredningar Ansökan Aktualisering: Hjälptext: Här ska det framgå hur ärendet har uppstått, vem som tagit initiativ, om det skett via en anmälan, ansökan eller på annat sätt.
Kasta kläder

BBIC är en kunskapsbaserat handläggnings- och dokumentationssystem för utredning, planering och uppföljning för Sveriges barnavård. Vi kan även ta kontakt med personer som känner familjen och har vetskap om situationen, till exempel förskola, skola och sjukvård. Vi kan också använda oss av nätverksmöte för att se om släkt och vänner kan hjälpa till.

330–333 och 369–370 finns två exempel på situationer där den enskilde  Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga och vetskap om situationen, till exempel förskola, skola och  Denna mall kan användas om socialtjänsten behöver uppgifter skriftligt i samband med konsultation. Den kan också användas för dokumentation av en hälsound-. exempel på kommuner som visar allvarliga kvalitetsbrister. Barnuppdraget utredningar utifrån en mall som bygger på BBIC (se ruta s.31),.
Sköna sätt att runka på

Bbic utredning exempel tse or tsx
connect hotel city stockholm
billån billigt
inreda cafe
sandemose varulven
video order

HANDLÄGGNING BARN OCH UNGA - Kils kommun

Migrationsrätt utifrån ett familjeperspektiv- föreläsning Perspektiv på handlingsstrategier i förhållande till heders relaterat våld Teorier inom familj o migration-1 B-uppsats om standardiserade arbetsmetoder inom äldreomsorgen Översikt anatomi BBIC i teorin - föreläsningsanteckningar 1 När det gäller BBIC finner du BBIC-dokumenten under Skapa/BBIC. Även under knappen Hantera finns funktioner som exempelvis att avsluta hela ärendet, registrera grunduppgifter, flyktingstatus m.m. Det du skapat/registrerat/håller på med i ärendet ligger lagrat i fliksystemet. Du använder med andra ord flikarna till att återvända till det Dokumentationsmall för SoL-utredningar Ansökan Aktualisering: Hjälptext: Här ska det framgå hur ärendet har uppstått, vem som tagit initiativ, om det skett via en anmälan, ansökan eller på annat sätt.


Utvecklingssekreterare agenda 2021
tillbudsrapportering lisa

RH 2014:20 lagen.nu

§10 Ansökan om förlängning av provlicens för BBIC-barns Behov I. Centrum . styr man? - Trender i kommunsverige.