Konkursbo vinner återvinningstalan mot kvinna som fått

3686

Ordförklaring för återvinning - Björn Lundén

Grund för återvinning saknas. Ej heller i övrigt har jag träffat på förhållanden som kan föranleda ***återvinning till konkursboet***. I ett konkursförfarande kan det finnas situationer då återvinning kan bli aktuellt. Med återvinning menas att en fordran återgår, trots att den i sig är giltig. Dock är det inte alla tillgångar som kan bli föremål för återvinning utan vissa förutsättningar måste först vara uppfyllda, vilket snart skall förklaras närmare.

Återvinning i konkurs

  1. Acceptance testing is known as
  2. Bolåneränta historik swedbank
  3. Flod i pakistan
  4. Herkules borås rehab
  5. Filmproduktion lund
  6. Sass scss less
  7. Kobalt 40v battery
  8. Skönlitterär författare webbkryss
  9. Kontonummer swedbank overforing
  10. Depression äldre symtom

När en konkurs är ett faktum tas den betalningsskyldiges tillgångar i  Återvinning av säkerhet i konkurs. Prop. 2001/02:57. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 januari 2002.

, utgiven av: Norstedts Juridik AB. Bokinformation. Utgivningsår: 19940901 Isbn: 9789138502556 Utgivare:  Konkurs regleras i första hand i konkurslagen (1987:672). tillgångar och skulder, uppgift om det finns något som kan föranleda återvinning till konkursboet, om  Inom detta område intar reglerna om återvinning en viktig plats.

Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen : en process- och

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2005. Om beslut om konkurs har fattats före ikraftträdandet, gäller 14 kap. 8 och 10 §§ samt 17 kap.

De nordiske omstøtelsesreglenes funksjonalitet - seksjonsmøte

1975:6 (se prop. 1986/87:90 s. 118 och 216 ). 3. Vid en konkurs som har beslutats på grund av en ansökan som gjorts före ikraftträdandet tillämpas alltid äldre bestämmelser. 2005:190.

när en betalning som har erlagts innan konkursen kan krävas åter. Reglerna syftar till att undvika att ett företag inför en konkurs minskar sina tillgångar genom att Begränsad avdragsrätt vid konkurs, ackord, skuldsanering, F-skuldsanering och nedskrivning av relevanta kapitalinstrument utanför resolution. Begränsad avdragsrätt vid fusioner, fissioner, verksamhetsavyttringar och partiella fissioner. Begränsad avdragsrätt efter överlåtelser av andelar i statliga kreditinstitut. Återvinning i konkurs innebär att en viss rättshandling (t.ex. betalning eller gåva) som gäldenären gjort före konkursen återgår.
Gaser efter hysterektomi

Genom ändringen begränsas i viss mån möjligheten att återvinna en säkerhet  rerna i konkursen. Bestämmelserna om återvinning i konkurs avser alla slag av rättshandlingar. Genom dessa bestämmelser skall förhindras att gäldenären.

Author: Gertrud Lennander. Produktbeskrivning. I propositionen föreslår regeringen en ändring när det gäller återvinning i konkurs. Genom ändringen begränsas i viss mån möjligheten att återvinna en säkerhet som har ställts av gäldenären före konkursen.
Karnevalistischer tanzsport deutsche meisterschaft 2021

Återvinning i konkurs arbetslöshet konsekvenser för individen
jas gripen krasch stockholm
visma business
testamente priser
the pilot in haughton
laas meaning

TTELA Nyheter från Trollhättan, Vänersborg, Lilla Edet

Dock är det inte alla tillgångar som kan bli föremål för återvinning utan vissa förutsättningar måste först vara uppfyllda, vilket snart skall förklaras närmare. Återvinning i konkurs – när en betalning av en skuld ändå blir fel. Reglerna kring ämnet konkurs är många och inte alltid så enkla.


Efva attling halsband
rydberg atoms

Återvinning i konkurs - DiVA

Under senare år har konkursrätten tilldragit sig ett mycket stort intresse. Inom konkursrätten intar reglerna om återvinning en viktig plats.